Η Κωνσταντία Γικουλετζή είναι ελέγκτρια δημοσίων εσόδων και δαπανών στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Έχει συνολική 30 ετή εμπειρία στον Δημόσιο Τομέα με τις ιδιότητες της πιστοποιημένης αξιολογήτριας ιδωτικών επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, του ειδικευμένου στελέχους στον τομέα του σχεδιασμού και της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της ελέγκτριας.

Είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και εισηγήτρια σε θέματα εσωτερικού ελέγχου της ειδικότητας της.

Έχει θητεύσει στο γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης κατά τα έτη 2011-2013.

Είναι πιστοποιημένη αξιολογήτρια επενδύσεων στα Εθνικά Μητρώα Αξιολογητών Επενδύσεων και Εκπαιδευτών Ενηλίκων και ενεργή εκπαιδεύτρια στον τομέα του επιχειρείν.

Είναι επίσης εκπαιδεύτρια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και δημόσιας διοίκησης για τους Δημοσίους Υπαλλήλους.

Είναι συγγραφέας του βιβλίου “Μετρήστε την ανταγωνιστικότητά σας”, εκδόσεις “ΖΗΤΗ”.

Συνεργάσθηκε με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως εκπαιδεύτρια και συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού για την νομιμότητα των δημοσίων δαπανών στα προγράμματα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Έχει βραβευθεί από την Ένωση Γενικών Γραμματέων «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» για την επιστημονική έρευνα και την επιμορφωτική δράση στην ανάλυση σταδίων και διαδικασιών του δημοσιονομικού ελέγχου στους ΟΤΑ.

Συμμετέχει ενεργά σε συνέδρια και ημερίδες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως ομιλήτρια και συντονίστρια.

Είναι μητέρα της Ξανθής Μακρή, φοιτήτριας Ιατρικής στην Αγγλία και καθημερινά φροντίζει τον γάτο της τον El Greco.

Πιστεύει στο εγχείρημα του υποφηφίου Δήμαρχου Πάρη Τσογκαρλίδη, μα πάνω από όλα πιστεύει ότι αξίζουμε έναν καλύτερο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη. Θα είναι υποψήφια Δημοτική σύμβουλος από την Πυλαία.

Η Κωνσταντία Γικουλετζή είναι ελέγκτρια δημοσίων εσόδων και δαπανών στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Έχει συνολική 30 ετή εμπειρία στον Δημόσιο Τομέα με τις ιδιότητες της πιστοποιημένης αξιολογήτριας ιδωτικών επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, του ειδικευμένου στελέχους στον τομέα του σχεδιασμού και της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της ελέγκτριας. Είναι μέλος του Ελληνικού…