Όροι χρήσης ιστοσελίδας προστασίας δεδομένων

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η Ορμή.Όραμα.Ομάδα – Πάρης Τσογκαρλίδης, στο εξής αναφερόμενη ως «δημοτική παράταξη», έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται (και μέσω τρίτων συνεργατών της) τον παρόντα ιστότοπο (www.paristsogarlidis.gr, εφεξής «ιστότοπος»), προκειμένου να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την δημοτική παράταξη και τις δραστηριότητές της.

Παρακαλούνται θερμά οι επισκέπτες της ιστοσελίδας να διαβάζουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης.

Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.paristsogarlidis.gr και συνιστούν συμφωνία μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη του (εφεξής «εσείς», «εσάς» ή/και «επισκέπτης/χρήστης») και της δημοτικής παράταξης. Η αποδοχή τους λογίζεται γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση του επισκέπτη/χρήστη στην ιστοσελίδα. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη/επισκέπτη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του/της σ’ αυτή, ειδοποιώντας, εφόσον το επιθυμεί, σχετικά τον διαχειριστή.

Η δημοτική παράταξη διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, να τροποποιεί ανά πάσα χρονική στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου, την Πολιτική για τα cookies. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα ισχύει από τη στιγμή της ανάρτησής της στον ιστότοπο. Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά την ενότητα των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου, προκειμένου να ενημερώνεστε για όλες τις τυχόν επιγενόμενες τροποποιήσεις.

Προσωπικά δεδομένα

Στο πλαίσιο κανονιστικής συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ισχύοντος στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο από 25.5.2018 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (ΓΚΠΔ) και της οικείας ελληνικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει, η δημοτική παράταξη, η οποία λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη διαφύλαξη του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων και το σύννομο της επεξεργασίας τους, έχει θεσπίσει την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική cookies, οι οποίες συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων χρήσης και τις οποίες σας παρακαλούμε να διαβάσετε.

Κανόνες Χρήσης του ιστοτόπου

Η πλοήγηση στον ιστότοπο γίνεται σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική για τα Cookies αυτού, την εθνική και υπερεθνική νομοθεσία.

Κατά την πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, οφείλετε να συμπεριφέρεστε κόσμια, ευγενικά και διακριτικά, απαγορευμένης ρητά οποιασδήποτε ενέργειας η οποία αντίκειται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Νetiquette).

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό.

Ρητά απαγορεύεται:

 • η με οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή αποστολή με προσωπικό μήνυμα πληροφορίων, οπτικοακουστικού υλικού, κειμένου, συνδέσμου σε άλλη ιστοσελίδα (link) ή γενικότερα αρχείου αναγνωρίσιμου/εκτελέσιμου από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, με περιεχόμενο παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις.
 • η με οποιοδήποτε τρόπο αποστολή πληροφορίων, οπτικοακουστικού υλικού, κειμένου, συνδέσμου σε άλλη ιστοσελίδα (link) ή γενικότερα αρχείου αναγνωρίσιμου/εκτελέσιμου από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, που εμπεριέχουν οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου.
 • ακόμη και η προσπάθεια αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, δημιουργίας παράγωγων έργων, προγραμμάτων framing ή mirroring, αναδημοσίευσης, λήψης, απεικόνισης, μετάδοσης ή διανομής του συνόλου ή μέρους των παρεχόμενων από ή μέσω του ιστοτόπου, σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης και με οποιονδήποτε τρόπο.
 • η χρήση οποιουδήποτε ρομπότ, spider, εφαρμογής έρευνας ή ανάκτησης ιστοσελίδων ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής για αντιγραφή, ανάκτηση, αρχειοθέτηση ή indexing για οποιοδήποτε μέρος του ιστοτόπου που απαιτεί έλεγχο ταυτότητας ή είναι απενεργοποιημένο.

Σας δηλώνουμε ρητά ότι δεν επιτρέπεται η τεχνική συγκομιδής υλικού από τον ιστότοπο (web harvesting).

Περιορισμός Ευθύνης

Με την είσοδό σας στον παρόντα ιστότοπο, αποδέχεστε ότι η πλοήγηση και χρήση του γίνεται με δική σας ευθύνη. Τα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση του παρόντος ιστοτόπου δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η δημοτική παράταξη δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ενδέχεται να προκληθεί από την πλοήγηση στον παρόντα ιστότοπο ή από την αποθήκευση (downloading) οποιουδήποτε υλικού, κειμένου, δεδομένων κλπ. από τον παρόντα ιστότοπο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οτιδήποτε τυχόν προκλήθηκε από ιό (virus, Trojan horses), λάθος στο πρόγραμμα (bug), ανθρώπινη ενέργεια ή παράλειψη αυτής, από οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστών, τηλεφωνική γραμμή, εξάρτημα υπολογιστή (hardware), λογισμικού (software) ή δυσλειτουργίας προγράμματος είτε οποιουδήποτε άλλου λάθους, παράληψης ή καθυστέρησης στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου.

Η δημοτική παράταξη δια μέσου των σχεδιαστών και των διαχειριστών της πραγματοποιεί κάθε δυνατή ενέργεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ενημέρωσης και βελτίωσης της ιστοσελίδας εν γένει. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας και εφαρμόζονται οι πλέον ενδεδειγμένοι τεχνικοί μηχανισμοί προστασίας του περιεχομένου, με την επιδίωξη να παρέχεται ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους χρήστες, κατ’ εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθετικών προβλέψεων. Εντούτοις είναι πάντα ενδεχόμενο να παρουσιαστούν σφάλματα/δυσλειτουργίες/διακοπές στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ή/και να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό (malware) είτε στην ιστοσελίδα είτε στον διακομιστή της.

Ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά της δημοτικής παράταξης πως οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή οι servers μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη. Η αλληλεπίδρασή σας με οποιοδήποτε τρόπο με άλλες ιστοσελίδες και υπηρεσίες διαδικτύου είναι στην αποκλειστική και απόλυτη κρίση σας και γίνεται με δική σας ευθύνη και σε καμία περίπτωση με ευθύνη της δημοτικής παράταξης.

Επιπλέον δεσμεύεστε ότι οποιαδήποτε δεδομένα θα μας παράσχετε μέσω της ιστοσελίδας αυτής είναι αληθή και η δημοτική παράταξη δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη από οποιαδήποτε αναλήθεια ή/και ανακρίβεια των δηλώσεών σας.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, εγγράφων, κειμένων, ονομασιών, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, ονόματος χώρου (domain name), λογισμικού, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, εικόνων, αρχείων βίντεο ή ήχου, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της δημοτικής παράταξης από τη στιγμή δημοσίευσης του στο διαδίκτυο και ως εκ τούτου απολαμβάνει της προστασίας των σχετικών διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναμετάδοση, αναδημοσίευση, λήψη στιγμιότυπων οθόνης, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εκμίσθωση, μεταβίβαση, εκχώρηση, παραχώρηση (με ή χωρίς αντάλλαγμα), εμπορική εκμετάλλευση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οιονδήποτε τρόπο ή μέσο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς την προηγούμενη ρητή και ειδική προς τούτο συγκατάθεση της δημοτικής παράταξης. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται πως ο,τιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του παρόντος ιστοτόπου αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της δημοτικής παράταξης ή τρίτων (που χρησιμοποιείται μετά από χορήγηση άδειας) και ως εκ τούτου η μη εξουσιοδοτημένη χρήση μπορεί να οδηγήσει στις νόμιμες κυρώσεις.

Εξαιρετικά, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου του ιστοτόπου σε προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αποκλειστικά για προσωπική – ιδιωτική χρήση, χωρίς απαλοιφή ή αλλοίωση της ένδειξης προέλευσης, υπό την προϋπόθεση, ότι με την ενέργεια αυτή δεν θίγονται δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικής εκμετάλλευσης ή/και χρήσης της δημοτικής παράταξης ή/και τρίτων.

Σύνδεσμοι (Links) από και προς άλλους ιστοτόπους

Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (links) εντός της ιστοσελίδας παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μια διαφορετική ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής.

Η δημοτική παράταξη δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των άλλων ιστοτόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων, hyperlinks ή banners τους (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης όπως π.χ. το Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, Google+). Η δημοτική παράταξη δεν εγγυάται ούτε δύναται να ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου που παρατίθεται με σύνδεσμο (link). Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε στους αντίστοιχους ιστοτόπους που φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

Υποχρεώσεις Επισκέπτη

Οι χρήστες οφείλουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου για νόμιμους σκοπούς και χωρίς να περιορίζουν με οποιονδήποτε τρόπο τη χρήση του από τρίτους. Κάθε χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του εφαρμοστέου ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ρητά απαγορεύεται οποιαδήποτε παράνομη ή καταχρηστική συμπεριφορά των χρηστών κατά την χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στη δημοτική παράταξη ή/και σε τρίτο από τυχόν αθέμιτη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που προκληθεί στην ιστοσελίδα οποιαδήποτε μορφή ζημία από τον εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη, λόγω ακατάλληλων ενεργειών του, ο εν λόγω χρήστης/επισκέπτης θα αναλάβει την ευθύνη της εν λόγω ζημίας. Αν ασκηθεί κατά της ιστοσελίδας οποιαδήποτε αγωγή ή αξίωση, διοικητική ή δικαστική, λόγω ακατάλληλων ενεργειών και οποιασδήποτε μορφής παράβασης του χρήστη/επισκέπτη κατά τη διάρκεια της χρήσης από αυτόν της ιστοσελίδας, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τη δημοτική παράταξη στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλη υποχρέωση.

Όσοι από τους χρήστες/επισκέπτες του Διαδικτυακού Τόπου αποφασίσουν να γράψουν κάποιο σχόλιο στον διαδικτυακό τόπο, συναινούν το σχόλιο αυτό είναι εμφανές και διαθέσιμο σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη του διαδικτυακού τόπου. Όσοι από τους χρήστες/επισκέπτες του Διαδικτυακού Τόπου αποφασίσουν να γράψουν σχόλια στον διαδικτυακό τόπο είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε περιεχόμενο που προσβάλει την προσωπικότητα, την τιμή, ή την υπόληψη τρίτων, ή περιεχόμενο που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, ή παραβιάζει τον ποινικό νόμο γενικότερα. Για οποιαδήποτε ζημία ή ηθική βλάβη προκληθεί από αντίστοιχη συμπεριφορά χρήστη/επισκέπτη, υπεύθυνος για την αποκατάστασή της είναι αποκλειστικά ο χρήστης/επισκέπτης. Αν υπάρξει περιεχόμενο που προσβάλει την προσωπικότητα, την τιμή ή την υπόληψη οποιουδήποτε, η δημοτική παράταξη δικαιούται χωρίς προειδοποίηση: α) Να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο. β) Να λάβει οποιοδήποτε κατά την κρίση της νομικό μέτρο, για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης και της πρόκλησης οποιασδήποτε ζημίας σε τρίτους.

Τερματισμός – Αναστολή Λειτουργίας της Ιστοσελίδας

Ο χρήστης συμφωνεί ότι η δημοτική παράταξη, κατά την απόλυτη κρίση της, δικαιούται να τερματίσει ή να αναστείλει τη χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένου ή/και των πληροφοριών της από αυτόν, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ή και χωρίς αιτιολογία, ακόμη και αν η πρόσβαση και η χρήση συνεχίσει να επιτρέπεται σε άλλους. Με την εν λόγω αναστολή ή τον τερματισμό της χρήσης, ο χρήστης υποχρεούται (α) να διακόψει αμέσως τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, και (β) να καταστρέψει οποιοδήποτε αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου έχει δημιουργήσει. Η πρόσβασή του στην ιστοσελίδα, στις Πληροφορίες ή στις Υπηρεσίες μετά από τον τερματισμό, την αναστολή ή τη διακοπή κατά τα ανωτέρω, συνιστά πράξη παράνομης εισόδου. Επιπλέον, συμφωνεί ότι η δημοτική παράταξη δεν ευθύνεται έναντι αυτού ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή της πρόσβασής του στην ιστοσελίδα, τις Πληροφορίες ή/και τις Υπηρεσίες.

Παραβίαση των Όρων Χρήσης

Απαγορεύεται η παραβίαση ή η προσπάθεια παραβίασης της ασφάλειας του ιστοτόπου.

Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων μπορούμε να σταματήσουμε την παροχή πρόσβασης, ολικής ή μερικής, στον ιστότοπο, τις εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού. Η παραβίαση του ως άνω αναφερόμενου κανόνα ασφαλείας δύναται να οδηγήσει σε αστική ευθύνη ή/και ποινική δίωξη. Η δημοτική παράταξη θα συνεργαστεί πλήρως με τις Αρχές και θα συμμορφωθεί με οιαδήποτε δικαστική εντολή για τον εντοπισμό του παραβάτη.

Κατανοείτε πλήρως και αποδέχεστε ότι έχετε την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσετε την δημοτική παράταξη και κάθε συνεργάτη αυτής για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στην ίδια την δημοτική παράταξη ή/και στους συνεργάτες της, εξαιτίας της παράνομης χρήσης του ιστοτόπου.

Εφαρμοστέο Δίκαιο & Επίλυση Διαφορών

Πάγια επιδίωξη μας είναι οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχομένως από την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Στην περίπτωση ενδεχόμενων διαφορών που θα προκύψουν και δεν θα διευθετηθούν σε φιλικό επίπεδο, τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα επίλυσης και εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία ή σχόλιο αναφορικά με την παρούσα πολιτική μας, καθώς και τις πρακτικές που ακολουθούμε, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 1. Εισαγωγή

Η δημοτική παράταξη εγγυάται τον σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου των μελών της και τρίτων επισκεπτών, καθώς και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, είτε αυτά τηρούνται διαδικτυακά είτε στις εγκαταστάσεις της. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο του ισχύοντος εθνικού και ενωσιακού νομικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (εφ’ εξής «ΓΚΠΔ»), η δημοτική παράταξη γνωστοποιεί την παρούσα νόμιμη και διαφανή πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό να παρέχει στα φυσικά πρόσωπα («υποκείμενα των δεδομένων») επαρκή ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται κατά την παροχή των υπηρεσιών της προς το κοινό. Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι βασικές αρχές και οι κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους η δημοτική παράταξη συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει και εφαρμόζεται σε όλες τις εγκαταστάσεις ή/και ψηφιακά περιβάλλοντα και εφαρμογές, τα οποία ανήκουν στη δημοτική παράταξη και σχετίζονται με τη δραστηριότητα αυτής (ιδίως την τήρηση του ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου μελών της παράταξης).

 1. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσης, οι παρακάτω έννοιες νοούνται ως εξής:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. Αυτό περιλαμβάνει δεδομένα που μας παρέχετε, π.χ. τα δεδομένα της διεύθυνσής σας, τα στοιχεία επικοινωνίας, τα δεδομένα εγγραφής, τα δεδομένα λογαριασμού, τα δεδομένα εφαρμογών ή την ιδιότητα σας, αλλά και τα δεδομένα που επεξεργάζονται αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μας, π.χ. η διεύθυνση IP σας.

«Ανωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων.

«Ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφ’ όσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

«Υφιστάμενη νομοθεσία»: Οι διατάξεις της εκάστοτε υφιστάμενης Ελληνικής, Ενωσιακής ή άλλης Νομοθεσίας στην οποία υπάγεται η δημοτική παράταξη και ορίζουν ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι ο φορέας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ορμή.Όραμα.Ομάδα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ν.Κουντουριώτη 19, 54625, Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310402340

EMAIL: [email protected]

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας η δημοτική παράταξη φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή της στις διατάξεις και τις αρχές του Δικαίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τόσο στις τρέχουσες επεξεργασίες όσο και κατά την εισαγωγή νέων μεθόδων επεξεργασίας, όπως νέων πληροφοριακών συστημάτων. Σύμφωνα με τις Πολιτικές Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων που ισχύουν κάθε φορά, η δημοτική παράταξη μπορεί να επικοινωνεί με εσάς με περισσότερους τρόπους (ενδεικτικά, τηλεφωνικά, μέσω μηνυμάτων SMS, μέσω ταχυδρομείου, μέσω internet social media (Facebook, Twitter, YouTube, Flickr) κα.). Ο τρόπος δικής σας επικοινωνίας με τη δημοτική παράταξη, για την άσκηση των δικαιωμάτων σας από το Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι αποκλειστικά και μόνο μέσω των παραπάνω στοιχείων επικοινωνίας.

 1. Σκοποί και νομικές βάσεις της επεξεργασίας

Η δημοτική παράταξη επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς Πολιτικής Επικοινωνίας.

Η επεξεργασία για τους παραπάνω σκοπούς κατά περίπτωση γίνεται:

 • υπό τη νόμιμη βάση του αρ.6 παρ.1 περιπτ. α’ του ΓΚΠΔ 679/2016/ΕΕ (το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς)
 • υπό τη νόμιμη βάση του αρ.6 παρ.1 περιπτ. γ’ του ΓΚΠΔ 679/2016/ΕΕ (η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας)
 • υπό τη νόμιμη βάση του αρ.6 παρ.1 περιπτ. ε’ του ΓΚΠΔ 679/2016/ΕΕ (η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας)

Επισημαίνουμε ότι η δημιουργία λογαριασμού και η χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου απευθύνονται σε άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω, τα οποία δηλώνουν ότι πληρούν το ηλικιακό όριο στο αντίστοιχο πεδίο. Η δημοτική παράταξη δεν συλλέγει εν γνώσει της δεδομένα παιδιών κατά κανένα τρόπο.

 1. Αρχές που τηρούνται κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας, αποδεχόμαστε, υιοθετούμε και εφαρμόζουμε τις αρχές επεξεργασίας κατά το αρ.5 ΓΚΠΔ, δηλαδή τα δεδομένα σας :

α) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»),

β) συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς («περιορισμός του σκοπού»),

γ) είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»),

δ) είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται· λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»),

ε) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»),

στ) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

 1. Αποδέκτες – εκτελούντες την επεξεργασία

6.1. Η δημοτική παράταξη κατά κανόνα δεν κοινοποιεί ούτε διαβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα σε τρίτους. Αποδέκτες των Προσωπικών σας Δεδομένων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην αντίστοιχη Πολιτική Επεξεργασίας, είναι ο επικεφαλής της παράταξης, ως αρμόδιος για την οργάνωση, την διαχείριση, τη λειτουργία της και εκπλήρωση του καταστατικού σκοπού της.

6.2. Η δημοτική παράταξη είναι δυνατό να αναθέτει σε τρίτους, εκτελούντες την επεξεργασία, την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων προκειμένου για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκπλήρωση του σκοπού της (ενδεικτικά, για την οργάνωση εκδηλώσεων, για τεχνική υποστήριξη, για τη λειτουργία των πληροφοριακών της συστημάτων, για την αποστολή επικοινωνιών κοκ.). Οι σχετικές αναθέσεις γίνονται κάθε φορά με τήρηση των προϋποθέσεων του Δικαίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οι εκτελούντες την επεξεργασία δεν μπορούν να προβούν σε περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων ούτε επιτρέπεται να διαβιβάζουν τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση σχετική ενημέρωση περιλαμβάνεται στην αντίστοιχη Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 1. Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων συνοψίζονται ενδεικτικά στα κάτωθι:

Το δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε από τη δημοτική παράταξη για τα Προσωπικά σας Δεδομένα που διατηρεί, και να έχετε πρόσβαση σε αυτά.

Το δικαίωμα στη διόρθωση

Έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε στη δημοτική παράταξη για να διορθώσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα που τυχόν είναι ανακριβή ή ελλιπή.

Το δικαίωμα στη διαγραφή

Εφόσον η δημοτική παράταξη δεν υποχρεώνεται από κάποιο νομοθετικό πλαίσιο να διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή τους.

Το δικαίωμα στην εναντίωση και στον περιορισμό της επεξεργασίας

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορείτε να αιτηθείτε τη διακοπή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας. Ειδικότερα, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δύναται να ασκηθεί όταν: α) η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από εσάς και για χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

β) η επεξεργασία είναι παράνομη και εσείς αντιτάσσεστε στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητείτε, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,

γ) δε χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους προαναφερθέντες σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων και σε συναφείς περιπτώσεις

Το δικαίωμα άρσης της συναίνεσης

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από τη δημοτική παράταξη ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή και έγινε πριν την ανάκλησή της.

H δημοτική παράταξη θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την διευθέτηση του αιτήματος που θα υποβάλλετε χωρίς καθυστέρηση, και να σας ενημερώσει σχετικά.

Η δημοτική παράταξη έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνήστε στο [email protected]

 1. Cookies

Η δημοτική παράταξη χρησιμοποιεί cookies στον Διαδικτυακό Τόπο. Την Πολιτική Χρήσης Cookies, στην οποία μεταξύ άλλων παρέχονται και οδηγίες για τη ρύθμιση των cookies μπορείτε να την βρείτε σε ειδικό αρχείο της ιστοσελίδας.

 1. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Αθήνα, 2106475600, www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιοδήποτε τρόπο.

 1. Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Ενδιαφερομένων

Η παρούσα Πολιτική Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων Ενδιαφερομένων είναι δημοσιευμένη στον Διαδικτυακό Τόπο της δημοτικής παράταξης (https: ……….). Έχει σκοπό να ενημερώσει τους Ενδιαφερόμενους για τη δημοτική παράταξη, όπως αυτοί ορίζονται στην Γενική Πολιτική Επεξεργασίας,  για τις επεξεργασίες των Προσωπικών τους Δεδομένων.

Οι ορισμοί και οι υπόλοιποι όροι της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας ισχύουν, εφόσον δεν ορίζεται κάτι διαφορετικά στους όρους που ακολουθούν:

α. κατηγορίες των δεδομένων

Η δημοτική παράταξη συλλέγει και επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων των Ενδιαφερομένων:

 • Ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτοποίησης, στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό, κινητό, email), χώρα, περιφέρεια, Δήμος, διεύθυνση, επάγγελμα, επαγγελματική κατάσταση, οικονομικά στοιχεία, προσωπικά ενδιαφέροντα.
 • δεδομένα περιήγησης και τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) της τερματικής συσκευής σας κατά την περιήγησή σας στο site μας
 • δεδομένα επικοινωνίας που δηλώνετε για την επικοινωνία μαζί σας
 • οικονομικά δεδομένα (ποσό δωρεάς, ΑΦΜ, τραπεζικοί λογαριασμοί, αριθμοί καρτών).

Το σύνολο αυτών των Προσωπικών Δεδομένων είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας (ενδεικτικά, για τη συμμετοχή σε εκδήλωση της δημοτικής παράταξης, για την άσκηση δικαιωμάτων του Δικαίου Προστασίας Δεδομένων).

β. Χρονικό διάστημα διατήρησης

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι περιορισμένη χρονικά, κατά το χρόνο που είναι απολύτως απαραίτητος για τους σκοπούς της επεξεργασίας. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τα παραπάνω, διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα διατηρείτε την ιδιότητα του μέλους της δημοτικής παράταξης και ενεργό το λογαριασμό σας στον ιστότοπο, για το χρόνο που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή για το χρόνο που απαιτείται για να ολοκληρώσουμε την επικοινωνία μαζί σας αντίστοιχα. Τέλος, τα οικονομικά δεδομένα στο πλαίσιο της δωρεάς – οικονομικής ενίσχυσης προς της δημοτικής παράταξης διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στις οικείες διατάξεις ως ισχύουν.

Τα δεδομένα σας διατηρούνται στις εγκαταστάσεις του φορέα μας σε φυσική ή κατά περίπτωση ψηφιακή μορφή.

γ. Αποδέκτες των δεδομένων

Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων των Ενδιαφερομένων είναι όσοι αναφέρονται στο αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας (6.1).

Η δημοτική παράταξη, αναλόγως του σκοπού κάθε φορά της επεξεργασίας, μπορεί να αναθέτει την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων των Ενδιαφερομένων σε εκτελούντες αυτή, όπως για παράδειγμα για την οργάνωση μιας εκδήλωσης ή κατά την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο πληροφοριακό της σύστημα. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι όροι του αντίστοιχου άρθρου της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας (άρθρο 6.2).

δ. Δικαιώματα Ενδιαφερομένων

Οι Ενδιαφερόμενοι έχουν το σύνολο των δικαιωμάτων που τους παρέχει το Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ενδεικτικά, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, άρσης της συγκατάθεσης).

Ειδικά σε σχέση με το δικαίωμα διαγραφής επισημαίνεται το έννομο συμφέρον της δημοτικής παράταξης στη διατήρηση των Προσωπικών Δεδομένων των Ενδιαφερομένων μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής τυχόν αξιώσεων.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνήστε στο ……..

 1. Φόρμα επικοινωνίας

Μέσω της φόρμας επικοινωνίας μπορείτε να μας αποστείλετε μήνυμα επικοινωνίας και να λάβετε πληροφορίες. Σας προτρέπουμε να μη μας αποστέλλετε μηνύματα που περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες για εσάς ή για τρίτους.

 1. Αναθεωρήσεις της Πολιτικής Απορρήτου

Η δημοτική παράταξη διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές, η δημοτική παράταξη θα καταγράφει την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στη νέα Πολιτική Απορρήτου και η επικαιροποιημένη Πολιτική θα ισχύει για εσάς από την ημερομηνία αυτή. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προκειμένου να εξετάζετε εάν υπάρχουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 1. Επικοινωνία – Αιτήματα – Παράπονα

Εάν έχετε ερωτήσεις, σχόλια ή παράπονα σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

Για την υποβολή παραπόνου ή καταγγελίας σχετικά με παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 6475600, Φαξ: 210 6475628, e-mail για γνωστοποίηση περιστατικού παραβίασης προσωπικών δεδομένων: [email protected], γενικό e-mail: [email protected]