Ο Δημήτρης Κασαμπαλής, είναι ελεύθερος επαγγελματίας περιβαλλοντολόγος. Είναι απόφοιτος της σχολής Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΑΠΘ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη διατήρηση βιοποικιλότητας. Ενώ παράλληλα ολοκληρώνει τις σπουδές του ως υποψήφιος διδάκτωρ στη σχολή Γεωπονίας του ΑΠΘ. Ως ελεύθερος επαγγελματίας κατέχει μελετητικό πτυχίο στις κατηγορίες Δασικών, και Περιβαλλοντικών μελετών. Η επαγγελματική και ακαδημαϊκή του κατάρτιση αφορά στην προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και την αειφορική αξιοποίηση των φυσικών πόρων με στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Με πολυετή εμπειρία στη χρήση χρηματοδοτικών μέσων και την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, ο Δημήτρης Κασαμπαλής μπορεί να προσφέρει σημαντικό έργο στην τοπική αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα όσον αφορά στα θέματα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη δράση για το κλίμα.

Ο Δημήτρης Κασαμπαλής, είναι ελεύθερος επαγγελματίας περιβαλλοντολόγος. Είναι απόφοιτος της σχολής Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΑΠΘ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη διατήρηση βιοποικιλότητας. Ενώ παράλληλα ολοκληρώνει τις σπουδές του ως υποψήφιος διδάκτωρ στη σχολή Γεωπονίας του ΑΠΘ. Ως ελεύθερος επαγγελματίας κατέχει μελετητικό πτυχίο στις κατηγορίες Δασικών, και Περιβαλλοντικών μελετών. Η επαγγελματική και ακαδημαϊκή του…