Η Ελένη Ζάχου είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στοΔημόσιο Δίκαιο και δη στις Δημόσιες Συμβάσεις.

Τυγχάνει κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στον τομέα του Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ είναι υποψήφια διδάκτωρ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στον Τομέα του
Δημοσίου Δικαίου.

Είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια – Accredited Mediator από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε Αστικές και Εμπορικές υποθέσεις,
εκπαιδευμένη από το ADR-ODR Group (Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης των διαφορών) και περαιτέρω εξειδικευμένη στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση, ενώ γνωρίζει άριστα δύο ξένες γλώσσες, αγγλικά και γαλλικά. Είναι δραστήρια
κοινωνικά και επιστημονικά, συμμετέχει σε εκδηλώσεις ως εισηγήτρια, ενώ αρθρογραφεί για κρίσιμα νομικά ζητήματα.

Διαμένει τα τελευταία 8 έτη στην Θεσσαλονίκη και έχει ενασχόληση με τα κοινά του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη. Μέσω της συνεργασίας με τον Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης, Πάρη Τσογκαρλίδη, έχει επίγνωση των διαδικασιών που αφορούν την λειτουργία του δήμου, καθώς και των προβλημάτων και των αναγκών των συμπολιτών μας.

Ελένη Ζάχου: Διαμεσολάβηση – Μια μορφή επανορθωτικής δικαιοσύνης

Η Ελένη Ζάχου είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στοΔημόσιο Δίκαιο και δη στις Δημόσιες Συμβάσεις. Τυγχάνει κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στον τομέα του Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ είναι υποψήφια διδάκτωρ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στον Τομέα του Δημοσίου Δικαίου. Είναι Διαπιστευμένη…